Eerste ROS Zandbox leidt tot drie pilots innovatie in de zorg!

18 mei 2017

Deelnemers uit heel verschillende branches, zoals de eerstelijnszorg, VNN, MEE Friesland, het HANNN, maar ook Grendel Games, een sportinspirator en leden van een wijkvereniging in Leeuwarden namen deel aan de eerste Zandbox van ROS Friesland. Deze is in nauwe samenwerking met De Friesland Zorgverzekeraar georganiseerd. Zandbox is de naam voor een innovatiesessie en verwijst naar een zandbak: een ruimte waarin je speelt en bouwt naar eigen fantasie, en waar je zaken kunt vormgeven en uitproberen. Het kan gaan om het kijken naar de rol van nieuwe technologie, maar ook naar onderwerpen die meer sociale innovatie raken. ROS Friesland gaat er dit jaar meerdere organiseren.

Hoe kunnen we….

Aan de hand van methodieken van ‘design thinking’ werd in een inspirerende en uitgebreide bijeenkomst nagedacht over een groot maatschappelijk vraagstuk. Het HKW´tje (‘hoe kunnen we…?’) dat voorlag had betrekking op inwoners met een lage sociale economische status. Hoe kunnen we kennis over gezondheid aan hen kunnen overbrengen en ze motiveren hier ook daadwerkelijk iets mee te gaan doen?

Door de aanwezigheid van de doelgroep zelf werd duidelijk wat de belemmeringen écht zijn en wat zij nodig hebben voor een gezonde leefstijl.

Na het spuien van vele ideeën, volgden openhartige dialogen. Met z’n allen kwamen we tot meer dan 80 ideeën. Dit leidde uiteindelijk tot drie concrete pilots (van makkelijk te realiseren tot meer complexe oplossingen) op het gebied van zorginnovatie die verder worden uitgewerkt en waar de deelnemers de komende tijd mee aan de slag gaan.

Meer innovatie

ROS Friesland zet dit jaar sterker in op innovatie. Dit startte o.a. op 30 januari met de inspiratieavond over innovatie en heeft een vervolg in het opzetten van de Zandbox en het werken volgens agile- en scrum methodieken. Wilt u hier meer informatie over of heeft u misschien zelf een HKW’tje? Neem dan contact op met Tryntsje Haga.

Ga terug naar nieuwsoverzicht