Een succesverhaal vanuit Heeg…

26 november 2018

…een innovatief project geïnitieerd door patiënten.

Het gerucht over het succes van Heeg is ver buiten de dorpsgrenzen terecht gekomen. Waar zijn ze mee bezig?

Ruim 6 maanden geleden begon het. Een brainstorm sessie van de initiatiefgroep bestaande uit twee enthousiaste patiënten, een nieuwsgierige huisarts, praktijkondersteuner, diëtist en fysiotherapeut uit het Gezondheidscentrum in Heeg (leidde tot of resulteerde in) een eerste informatiebijeenkomst.

Een bijeenkomst waar met enige mate van scepsis ten aanzien van de opkomst tóch aan begonnen werd. Eenvoudig opgezet; een vermelding in het lokale krantje en een flyer links en rechts in het dorp. “Wie zouden daar nou op afkomen?” vroeg huisarts Van Kapel zich af, “eerst maar eens zien”.

Voeding Leeft
Twee diabetespatiënten uit Heeg kwamen in aanraking met het leefstijlprogramma ‘Voeding Leeft’. Dit programma maakt je bewust van de effecten van minder koolhydraten eten, in combinatie met bewegen, op overgewicht en diabetes. De patiënten waren hierover zó enthousiast, dat ze afgestapt zijn op hun eigen zorgverleners in Heeg. Dit was het begin van een succesvolle aanpak bleek later.

Pilot in Heeg
De informatiebijeenkomst trok 40 mensen! Deze avond stond in het teken van informatieverstrekking rondom de aanpak van de levensstijl middels voeding en bewegen en gaf een overzicht van het beoogde programma . Er meldden zich 22 mensen voor de cursus aan.
Deze groep bestond uit diabetes patiënten en patiënten die met (ernstig) overgewicht te kampen hadden. Zij gebruikten o.a.  insuline en orale medicatie om de suikerziekte onder controle te houden.

Er werd commitment gevraagd in de vorm van het bijwonen van de bijeenkomsten, een kleine geldelijke bijdrage en deelname aan de app-groep. De initiatiefgroep aangevuld met een kok gaven samen met de ervaringsdeskundigen invulling aan de cursusbijeenkomsten. Zij zorgden elke keer voor een afwisselend en leerzaam, sportief en smakelijk   programma.

In totaal zijn de deelnemers in de pilotperiode 3 dagen en een aantal avonden samen gekomen. Volgens huisarts Van Kapel ‘vlogen die dagen voorbij. Zo leuk was het!’
Men ging samen koken en daarvoor zelf de boodschappen in de lokale supermarkt doen. Een leuke bijkomstigheid was dat de supermarkt  spontaan de boodschappen sponsorde om de groep inwoners te stimuleren hun doel te bereiken.

“Voor de ‘voorbereidingscommissie’ was het een grote investering in tijd en middelen, maar de opbrengst is alle inzet meer dan waard geweest.” Bekent de huisarts mij.

Eerste resultaten
De resultaten van de deelnemers zijn gedurende 6 maanden nauwgezet bijgehouden. En nog steeds wordt de groep op de voet gevolgd om ook de langere termijn gevolgen goed in kaart te brengen.

Na 6 maanden blijkt dat bijna alle deelnemers zijn afgevallen met een gemiddelde van 7,5 kilo, zowel in gewicht als in buikomvang (zie afbeelding). Daarnaast zijn de patiënten die tabletten gebruikten,  bijna allemaal, van de medicatie af. De insulinegebruikers hebben hun gebruik verminderd of zijn zelfs geheel gestopt.

De app-groep, die tot op de dag vandaag nog actief is, bleek ook een succes te zijn. In de groep worden kennis en recepten uitgewisseld, maar ook worden er persoonlijke dingen gedeeld met betrekking tot het eigen maken van ieders nieuwe leefstijl.

Resultaten

Vervolg
Bert van Kapel en Wiepie Hoekstra (POH) gaven aan dat de lange termijn goed in de gaten gehouden moet worden. “Nu wordt het natuurlijk extra interessant of deze levensstijl verandering permanent beklijven mag.”

Er zal zeer waarschijnlijk binnen afzienbare tijd een nieuwe groep starten. De hoop is dan weer op zo’n mooie opkomst. Over de resultaten tot nu toe valt in ieder geval niet te twisten!

Ga terug naar nieuwsoverzicht