E-Health in de zorg, tijdens en na corona

21 april 2020

Het gebruik van e-health toepassingen heeft op veel plekken in de zorg een boost gekregen, als gevolg van het corona virus en genomen maatregelen. Zorgaanbieders beeldbellen met patiënten en stemmen steeds vaker elektronisch af met collega zorgprofessionals. Voor eerder genoemde belemmeringen als beperkte digitale vaardigheden, privacy of ontoereikende bekostiging worden (tijdelijke) oplossingen gevonden: zorgprofessionals laten zich scholen via webinars van ICT leveranciers en door het gedoogbesluit van VWS kunnen huisartsenposten en spoedeisende hulpen meer patiëntgegevens van de huisartspraktijk van de patiënt inzien. Wilt u het gebruik van e-health in uw organisatie ook een boost geven? Wij zetten voor u op een rijtje waar u dan rekening mee moet houden en hoe wij u kunnen ondersteunen bij een succesvolle implementatie.

1. Tref de juiste voorbereidingen

De snelheid waarmee de implementatie van e-health mogelijk is, wordt bepaald door o.a. de complexiteit van het zorgproces, beschikbare oplossingen op de markt, en de urgentie die betrokkenen voelen. Voordat u start met het implementeren van een oplossing is het daarom belangrijk om een goede analyse uit te voeren. Belangrijk is dat u het zorgproces goed in kaart brengt en nadenkt over wat voor u en uw patiënten van belang is. Doet u dit onvoldoende, dan zal de geselecteerde toepassing de druk op de zorg waarschijnlijk doen toenemen in plaats van het u verder helpt. Wij ondersteunen u graag bij het uitvoeren van deze analyse en informeren u over de verplichtingen waar u aan dient te voldoen, zoals wetgeving als de AVG. Na de juiste analyse bekijken we samen welke systemen er beschikbaar zijn op de markt die aansluiten bij uw wensen. Wij leggen het contact met leveranciers en vormen verbinding naar zorgprofessionals in de buurt die eerder het zelfde traject hebben doorlopen of een pilot hebben uitgevoerd met de technologie die u op het oog heeft. Wat zijn de lessons learned? Is er destijds gebruik gemaakt van een subsidie? En hoe is het beheer geregeld?

2. Besteed voldoende aandacht aan de implementatie

Nadat de voorbereidingen zijn getroffen en afspraken zijn gemaakt met de leverancier, kunt u over gaan naar de implementatiefase. Twijfelt u nog welke e-health oplossing het beste past? Dan geven wij samen met u vorm aan een pilot. In deze fase is het van groot belang dat u voldoende tijd neemt om de techniek goed in te richten en te testen, zodat deze zo optimaal mogelijk werkt. Daarnaast kunt u ervoor kiezen de toepassing te koppelen aan uw EPD, zodat u geen zaken hoeft over te typen.

3. Bied optimale ondersteuning voor (juist) gebruik

Na implementatie dient u alle gebruikers op de juiste wijze te scholen. Zo kan het bijvoorbeeld wenselijk zijn een fysieke scholing te organiseren voor gebruikers met verminderde ICT-vaardigenheden. Wij ondersteunen u in het vormgeven en uitvoeren van een scholing die voldoende aansluit bij de vaardigheden van de eindgebruiker.

Het is mooi om te zien dat veel organisaties erin slagen om in deze tijden snel en succesvol e-health te implementeren,  om de gevolgen van de corona crisis op de zorg te beperken. Ook in de toekomst zullen zorgprofessionals innovatief te werk moeten gaan en zal e-health een belangrijke rol spelen, om knelpunten als gevolg van de oplopende disbalans tussen zorgvraag en –aanbod het hoofd te kunnen bieden.

Succesvolle inzet van e-health valt of staat met het samenbrengen van de juiste partijen, het goed inzichtelijk hebben van de behoefte en het monitoren en evalueren van uitkomsten. Wilt u weten hoe wij uw organisatie verder kunnen helpen? Neem dan contact op met Jildou de Jong (j.dejong@rosfriesland.nl, 0642838612), Mark de Roos (m.deroos@rosfriesland.nl, 06 41901345)  of uw regioadviseur.

Ga terug naar nieuwsoverzicht