E-health in de psychotherapeutenpraktijk

3 juni 2015

Na de peiling onder POH’s-GGZ en vrijgevestigde psychologen en orthopedagogen zijn nu ook de vrijgevestigde psychotherapeuten door ROS Friesland bevraagd op hun gebruik van digitale of E-health instrumenten. Er was opnieuw een goede respons: 30% vulde de enquête in.

De resultaten presenteren we hier graag.

Over de drie enquêtes is een samenvattend rapport geschreven met suggesties voor de Friese zorgverleners. U vindt dat elders op de site.

Ga terug naar nieuwsoverzicht