E-book zelfmanagement

24 mei 2016

In het e-Book ‘Inspiratie voor zelfmanagement’staan acht goede voorbeelden van hoe organisaties concreet aan de slag zijn gegaan met zelfmanagement als onderdeel van een triple aim aanpak.

Een groot aantal zorgorganisaties en professionals werken aan zelfmanagement om patiënten en cliënten waar mogelijk te stimuleren om hun eigen zorg te ´managen´. Het stimuleren van zelfmanagement vraagt een andere houding en rol van zorgprofessionals en aanpassingen in de organisatie van de zorg. Ervaring leert dat er vaak meer nodig is dan een training in ‘motivational interviewing’ en het aanschaffen van een ICT-applicatie. Een goed verhaal over het waarom van zelfmanagement, een gedragen visie, en samen met patiënten, cliënten en stakeholders een aanpak inzetten die mensen activeert, dragen bij aan de benodigde cultuuromslag.

Een van de goede voorbeelden komt uit onze eigen regio, het verloskundig Centrum Sneek. Zij zijn in 2013 als een van de eersten in Nederland gestart met Centering Pregnancy

“Zelfmanagement doe je samen met de doelgroep, dan loont zelfmanagement

ROS’en
Dit e-book wordt uitgegeven onder de vlag van het ROS-netwerk waar de zeventien ROS’en onderdeel van zijn. Samen met organisaties binnen zorg en welzijn geven de ROS’en vorm en inhoud aan verandervraagstukken binnen de zorg in de eigen regio. Dit doen zij in de rol van adviseur, expert, projectleider, programmamanager en in dit geval als onderzoeker. Met elkaar zetten zij in op zelfmanagement als onderdeel van een Triple Aim aanpak: betere gezondheid en goede en betaalbare zorg. Op de agenda staat onder andere bewustwording en cultuuromslag door het uitvoeren van projecten en programma’s op allerlei niveaus. Zelfmanagement sluit eveneens aan bij de nieuwe definitie van gezondheid van Machteld Huber. Gezondheid wordt hierin gezien als het vermogen om zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van de uitdagingen in het leven. Met dit e-Book wordt dieper ingegaan op het waarom, hoe en wat van zelfmanagement in de 8 voorbeelden. Ook wordt er een koppeling gemaakt naar verschillende interventies en aangrijpingsniveaus. Kortom, inspiratie om zelf aan de slag te gaan.

Rol ROS Friesland
ROS Friesland zet zich in voor zelfmanagement om zorg dichtbij en betaalbaar te realiseren. We organiseren praktische workshops en bijeenkomsten, verbinden de eerste lijn met gemeenten en sport- en beweegaanbieders en stimuleren een gezamenlijke aanpak in de regio. In het najaar van 2016 organiseren wij 2 trainingen motiverende gespreksvoering.

Wordt u geïnspireerd door het ebook en wilt u ook graag met zelfmanagement aan de slag in uw praktijk dan kunt u hierover contact opnemen met onze adviseurs Erwin Brameijer of Thea Swierstra.

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht