DWAAN!

9 mei 2023

Met het project DWAAN! werken we aan een betere digitale samenwerking tussen de huisarts en de zorgteams binnen de wijkverpleging.

De digitale samenwerking tussen de huisarts en de zorgteams binnen de wijkverpleging moet en kan beter. Deze helpt om goede zorg te leveren én draagt bij aan het werkplezier van de zorgprofessional. Het project DWAAN! (Duurzaam-Werkbaar-Actueel-Actie-Netwerkzorg, ook wel Fries voor DOEN!) maakt daar werk van. Initiatiefnemers van dit project zijn Kwadrantgroep, Patyna, Dokterszorg Friesland en GERRIT onder begeleiding van ROS Friesland.

Challenges

Woensdag 10 mei en dinsdag 30 mei worden de eerste stappen gezet richting een betere samenwerking door middel van DWAAN!-challenges. Een aantal relevante leveranciers worden hierbij uitgedaagd om samen met ons oplossingsrichtingen te bedenken. Vervolgens werken we deze stapsgewijs verder uit binnen proeftuinen.

Door dit samen te DOEN, komen we steeds een stapje verder richting een betere digitale samenwerking tussen huisarts en de zorgteams binnen de wijkverpleging!

Meer weten over DWAAN

Wil je meer weten over DWAAN!? Neem gerust contact op met onze projectleider Anke Visser die het project begeleidt.

Ga terug naar nieuwsoverzicht