Door stelselwijziging meer patiënten bij POH-GGZ en Basis GGZ

17 juli 2017

De Monitor generalistische basis ggz 2017 is door de Minister aangeboden aan de Tweede Kamer. In deze monitor worden voor het derde achtereenvolgende jaar de effecten van de stelselwijziging in de GGZ (2014) gerapporteerd.

In de monitor is te lezen dat de meeste patiënten nog steeds worden behandeld in de gespecialiseerde GGZ (G-GGZ), maar dit aandeel is wel gedaald, van 1,1 miljoen in 2012 naar 0,9 miljoen in 2015. Het aantal patiënten in de generalistische basis GGZ (GB-GGZ) steeg van 219.000 naar 262.000. Het aantal patiënten bij de POH-GGZ stijgt het hardst, van 88.000 in 2012 tot 314.000 in 2015. Hieruit kunnen we dus concluderen dat door de stelselwijziging meer patiënten bij POH-GGZ en Basis GGZ terechtkomen.

De totale behandelkosten zijn tussen 2011 en 2015 (licht) gedaald van € 3,33 naar € 3,21 miljard. Dit komt vooral door de daling van de kosten in de gespecialiseerde GGZ van €3,20 miljard in 2011 naar €2,92 miljard in 2015.

Ga terug naar nieuwsoverzicht