Dienstverlening ROS Friesland in ouderenzorg

14 oktober 2015

ROS Friesland heeft een actieve rol als kenniscentrum in de ouderenzorg. We bieden advisering en begeleiding aan zorgverleners die in en met de eerste lijn betrokken zijn bij zorg en welzijn met betrekking tot de doelgroep (kwetsbare) ouderen.

Dat doen we onder meer door

  • kennis te vergaren en te delen over ontwikkelingen, initiatieven, voorbeelden en hulpmiddelen
  • huisartspraktijken en hun lokale samenwerkingspartners met elkaar te verbinden
  • ondersteuning te bieden bij het maken van samenwerkingsafspraken rond ouderen in een gebied

Dankzij de netwerkcontacten van onze adviseurs met gemeenten is de aansluiting bij gebiedsteams en het welzijnsaanbod snel gemaakt.

Een omgevings- en doelgroepanalyse op basis van de ROS-Wijkscan zorgt daarbij voor een objectief gezamenlijk perspectief.

Gevraagd en ongevraagd
Ook voor multidisciplinaire ontwikkeling en afstemming van de ouderenzorg wordt regelmatig een beroep gedaan op de adviseurs van ROS Friesland, zowel tussen disciplines in de eerste lijn als transmuraal.

Waar nodig nemen de adviseurs van de ROS zelf het initiatief om ontwikkelingen in gang te zetten. Zoals:

  • het signaleren van kansen en knelpunten voor verdere implementatie Zorgpad Kwetsbare Ouderen bij stakeholders
  •  implementatie vergemakkelijken in praktijken door voorbeelden, stappenplannen, en ander aanbod te ontwikkelen of te verzamelen, passend bij de vraag uit praktijken
  • stimuleren van en ondersteuning bij netwerkvorming en het maken van samenwerkingsafspraken (multidisciplinair, lokaal, transmuraal en tussen zorg en welzijn).

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht