Decentralisaties in het sociale domein; kansen voor de eerstelijn

28 oktober 2014

Huisartsen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, apothekers, diëtisten, verloskundigenen psychologen waren 23 oktober jl. aanwezig om meer informatie te krijgen over de betekenis van de decentralisaties voor de eerstelijnszorg.

Programmavoorzitter Anneke Venema (directeur/bestuurder ROS Friesland) schetste de huidige maatschappelijke ontwikkelingen in relatie met de eerstelijnszorg. “Kennis is digitaal voor iedereen beschikbaar, daarnaast wordt het ook steeds meer maatwerk, “one-size does not fit all.”

Ellen Both en Jochem Sloothaak brachten vanuit de gemeente Heerenveen de stand van zaken van de decentralisaties. Hoe staat het ervoor met jeugdzorg, de nieuwe WMO en de Participatiewet. Voor de WMO geldt dat er een overgangsrecht is in 2015. “De groep mensen die nu aanspraak heeft op voorzieningen uit de huidige WMO behoudt die ook in 2015. Het is wel zo dat met de overheveling van AWBZ naar de WMO 2015 de hulp in het huishouden vervalt.” Vanuit de landelijke politiek wordt hier nog opnieuw naar gekeken, ook vanuit het oogpunt van het grote verlies aan banen in de zorgsector.

Sanja Bouman (adviseur bureau HHM) gaf de boodschap mee: ”Ga voor cocreatie, niet wie de baas is mag het zeggen, maar wie het weet mag het zeggen.”

Wat zijn als zorgverleners je ambities in samenwerken in de wijk? Denk in producten bijvoorbeeld bij preventie, bij herstel na een operatie en bij behandeling. Kansen voor de eerstelijn zijn bijvoorbeeld het maken van arrangementen met samenwerkingsrelaties. ROS Friesland kan adviseren bij samenwerkingsvraagstukken.

Houd er rekening mee dat de gemeente tot januari 2015 eerst bezig is met het meest noodzakelijke om de doorvoering van de drie decentralisaties tijdig te realiseren. Informatie over de gemeentelijke aanpak is te vinden op de website van de gemeente zelf, in lokale kranten en digitale nieuwsbrieven.

Ga terug naar nieuwsoverzicht