De toekomst van patiëntervaringsmetingen: Van CQI naar PREM

21 augustus 2015

PREMs worden gezien als de toekomst van patiëntervaringsmetingen, aangezien de charme van de ‘Review & Rating’-lijsten zoals bij zorgkaart.nl, wordt gecombineerd met de robuustheid van een CQI. De vragenlijst voor huisartsen en eerstelinscentra omvat naar verwachting 10 tot 15 generieke vragen met ruimte voor inbreng van patiënten.

In de eerstelijnszorg is sprake van vele verschillende wetenschappelijke, goed onderbouwde, maar lange aandoenings- of sectorspecifieke CQI-vragenlijsten. Met de komst van PROMs-metingen en Review & Ratingvragenlijsten, die vragen naar een beoordeling van de ontvangen zorg en het ervaren effect van de behandeling wordt de behoefte gevoeld om de vragenlijsten meer in lijn te brengen. In vergelijking met de CQI-vragenlijsten waarin de nadruk ligt op bejegening en informatievoorziening per zorgverlener, ligt in de PREM-vragenlijsten de focus op patiëntenparticipatie bij de keuze van de behandeling, samenwerking tussen zorgverleners en op de vraag of de patiënt bij de zorgverlener goed in ‘beeld’ is.

In plaats van aparte vragenlijsten voor aandoeningen of specialisme, ontwikkelt Miletus, tripartite (koepels van zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en verzekeraars), vijf generieke sets PREM t.w. ziekenhuiszorg, eerstelijnszorg, chronische zorg, oncologie en integrale geboortezorg. Met de PREM-vragenlijst eerstelijnszorg hebben zorgverzekeraars het voornemen een effectieve en efficiënte vragenlijst te ontwikkelen die de gehele eerste lijn beslaat en die continu meten mogelijk maakt. Er is al een start gemaakt met de nieuwe vragenlijst voor huisartsen en eerstelijnscentra. De vragenlijst voor deze zorgaanbieders gaat uit van 10 tot 15 generieke vragen met o.a. ruimte voor inbreng van patiënten, in de vorm van een verbeterpunt en een compliment.

Het streven is om samen met de koepels van zorgaanbieders en patiëntenorganisaties te komen tot breed gedragen vragenlijsten, die opgenomen zijn in het Kwaliteitsregister. In 2016 worden naar verwachting de validatiemetingen met dit nieuwe instrument in de eerste lijn uitgevoerd, om vervolgens per 2017 landelijk te meten met de PREM-vragenlijst eerstelijnszorg. Efficiënt en effectief meer zorg in beeld krijgen is het gezamenlijke doel.

Meer informatie, zie het nieuwsbericht van Stichting Miletus.

Ga terug naar nieuwsoverzicht