De Toekomst van Geboortezorg

25 november 2021

Op vrijdag 12 november organiseerden we in samenwerking met Proscoop, ROS Friesland, de AVAG en het Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland het éérste hybride symposium Geboortezorg. Het thema van de bijeenkomst was ‘de toekomst van de geboortezorg’.

Het symposium is met ruim 90 fysieke en online deelnemers goed ‘bezocht’.

Korte samenvatting
Plenair zijn een vijftal onderwerpen aan bod gekomen. Heeft u het symposium gemist? Hieronder volgt een samenvatting van de plenaire presentaties.

Jochen Mirau, hoogleraar Economie van de Volksgezondheid Rijksuniversiteit Groningen en Wetenschappelijk Directeur Aletta Jacobs School of Public Health ging in op de gezondheidsverschillen die te voorkomen zijn.
Jochen nam ons mee in een andere kijk op preventie met quotes zoals “Waarom zijn arme mensen gezond?”
Tevens was het een oproep om de onderzoeks- en beleidsagenda te verschuiven naar het bepalen van beschermende factoren van kwetsbare groepen.
Preventie is een breedtesport die werkt door de impact op de laag-risicogroep.
Hoog-risico groepen zijn doorgaans klein, dus ook als je ze bereikt is het effect op volksgezondheid niet heel groot (Preventieparadox, Rose (1981, IJE)).
Kortom focus je beleid op de gehele bevolking daar profiteert iedereen van, ook de mensen in een kwetsbare situatie.

Ineke Postma, onderzoeker en AIOS gynaecologie, afdeling Obstetrie & Gynaecologie, Universitair Medisch Centrum Groningen ging nader in op de antenatale zorg voor asielzoeksters en statushouders; wat kan er beter? Uit onderzoek blijkt dat het inzetten van een tolk, groepszorg, aanbod voor mentale gezondheid en awareness de zorg aan deze groep verbetert.

Marianne Mevius, manager JGZ bij GGD Drenthe en Maud Huppes, jeugd, voor- en prezorgverpleegkundige Icare
Zij gaven namens alle JGZ instellingen (GGD Groningen, GGD Drenthe, GGD Fryslân en Icare) een presentatie over het prenatale huisbezoek, dat in 2022 landelijk wordt ingevoerd.
Dit betekent dat de JGZ ook al tijdens de zwangerschap kan worden ingezet in de geboortezorg.

Jan Jaap Erwich, hoogleraar obstetrie UMCG en voorzitter stuurgroep Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland ging in op de toekomst van het Consortium.
Wat hem betreft werken we meer samen en verdwijnen de schotten tussen de echelons en werken de ziekenhuizen in het Noorden meer samen, wetende dat we dat nog niet zomaar hebben geregeld.
Het Consortium wil een gezamenlijke regiovisie geboortezorg voor het Noorden ontwikkelen. We zien er naar uit.

Liesbeth Kool, docent AVAG, promovenda verloskundige wetenschap Noord Nederland, Universitair Medisch Centrum Groningen vertelde over haar onderzoek onder startende professionals in de geboortezorg.
Hoe behouden we verloskundigen voor het werkveld? Uit onderzoek blijkt dat we vele verloskundigen onderweg verliezen voor het werkveld.
Mogelijk kunnen we meer rekening houden met de wensen van de startende verloskundigen en hen beter begeleiden. Zodat we de verloskundigen kunnen behouden voor het werkveld.

Wilt u meer weten over één van deze onderwerpen of heeft u een interessant onderwerp rondom geboortezorg voor een volgend symposium? Mail of bel dan naar  Mark de Roos van ROS Friesland.

 

 

 

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht