“De lijntjes worden steeds korter in Lemmer”

16 juni 2015

In Lemmer e.o. hebben de wijkverpleegkundigen (S1 en S2), het sociaal wijkteam, de POH-S, de verpleegkundig specialisten en de physician assistant een belangrijke stap gezet in de onderlinge samenwerking. In overleg met elkaar zijn er onlangs, onder leiding van ROS Friesland, constructieve werkafspraken gemaakt.

Het belang van samenwerken in de wijk en rondom ouderen is bij alle partijen goed doordrongen. Ze vinden het noodzakelijk dat zorg goed is afgestemd en er zo weinig mogelijk onnodige dubbelingen plaatsvinden, zodat de patiënt zo goed mogelijk wordt ondersteund. Er zijn daarom afspraken gemaakt over ieders bereikbaarheid, de wijze van onderlinge informatie-uitwisseling en over zorginhoudelijk overleg en consultatie.

Om de samenwerking verder te intensiveren is besloten dat het netwerk twee keer per jaar samenkomt om uit te wisselen met elkaar, thema’s te bespreken en de samenwerking te monitoren.

Mocht u ook samenwerkingsafspraken willen maken met andere partijen, maar kunt u hierbij wel wat ondersteuning gebruiken? Neem dan contact op met één van de regioadviseurs van ROS Friesland.

Ga terug naar nieuwsoverzicht