Data en Informatiemanagement

2 december 2020

Hoe ziet de populatie in onze wijk er eigenlijk uit? Welke zorgvraag en ondersteuningsbehoefte zien we op ons afkomen? Hoe kunnen we informatie uit verschillende bronnen en organisaties met elkaar combineren? De vragen rondom het gebruik van data in en rondom de gezondheidszorg nemen in snel tempo toe. Maar om welke data gaat het dan? Wat zijn relevante bronnen? Hoe kunnen we informatie interpreteren? En hoe maken we van data betekenisvolle informatie?

Gedegen beleid en verantwoorde keuzes worden gemaakt op basis van feiten, cijfers, informatie en gefundeerde kennis. Door data uit diverse bronnen te bundelen, ontstaat beter inzicht in de vraagstukken en knelpunten op lokaal niveau. Deze data worden vervolgens besproken met de deelnemende partijen uit o.a. gezondheid, zorg, welzijn en overheid. Hierdoor ontstaat een gedeelde urgentie. Dit vormt een startpunt voor samenwerking om gezamenlijke verbeteringen en innovaties uit te voeren.

Nu er steeds meer regionale samenwerkingsverbanden ontstaan, speelt ook goede monitoring een onmisbare rol. Op basis van een goede regio- en wijkanalyse helpen onze adviseurs partijen binnen en buiten de eerste lijn met elkaar te verbinden en het gesprek te faciliteren voor een gezamenlijke visie en aanpak van lokaal gezondheidsbeleid.

D3
ROS Friesland en andere ROS’en in Nederland werken met elkaar samen binnen het ROS-netwerk. Op het thema Data en informatiemanagement krijgt deze bundeling van diensten en producten (zoals de ROS-Wijkscan) vorm via D3, Data Dialoog Doen.

ROS Friesland

Onze adviseurs denken met u mee over de stapsgewijze aanpak, analyses, meetplannen en regio- of wijkscans. Zij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom data en informatiemanagement. Wilt u aan de slag met data en informatiemanagement, neem dan contact op met Jildou de Jong.

In de praktijk

Onlangs is vanuit D3 een dashboard ontwikkeld met verschillende voorbeelden van impactvolle projecten en programma’s van de ROS’en in Nederland. Deze voorbeelden zijn op een centrale plek te vinden via deze link.

Ga terug naar nieuwsoverzicht