Een ‘markeringsmoment’ voor de Integrale Zorg in Leeuwarden

28 mei 2018

Symposium Integrale zorg Leeuwarden 16 mei jl.:

‘’Zorg op de juiste plek’ moet ervoor zorgen dat  we ‘de zorg’ in Nederland met elkaar betaalbaar houden.’ Tijdens het symposium integrale zorg (16/5 MCL) presenteerde Guy Schulpen (directeur Zorg in Ontwikkeling) zijn bevindingen als deelnemer van de VWS taskforce. Hij schotelde het rijkelijk (>125 personen) toegestroomde publiek, bestaande uit o.a. medisch specialisten, huisartsen en management, een groot aantal voorbeelden en oplossingen voor, om te komen tot duurzame hervorming in de zorg. Zorg op de juiste plek, behoud van gezondheid en zelfstandigheid in de eigen omgeving zijn daarbij belangrijke thema’s.

Het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB), MCL en huisartsen zijn in overleg met initiatiefnemers van De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) om de zorg beter op elkaar af te stemmen, te werken aan de beweging ‘zorg op de juiste plek’ en het behalen van de Triple Aim-doelstelling. Het symposium werd dan ook verder vormgegeven door deze partijen.

Patrick Vink, voorheen bestuurder van ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen en vanaf 1 maart 2018 voorzitter van de Raad van Bestuur Medisch Centrum Leeuwarden nam het stokje van Guy over en gaf zijn visie op het toegankelijk en betaalbaar houden van kwalitatief goede zorg in geheel Friesland. Patrick verhaalde over het convenant tussen de Friese ziekenhuizen, zijn ervaringen met integrale zorg in Heerenveen en de ambitie van het MCL. Het MCL heeft de ambitie de regie te nemen in het weghalen van schotten in de zorg.

Jet van Leeuwen, huisarts in Leeuwarden en bestuurder van de Friese Huisartsen Vereniging, ging na het buffet verder met een sprekend verhaal over de huisartsenzorg van vroeger en legde daarin de nodige paralellen met de huidige tijd. Jet gaf tevens aan dat de huisartsen in de regio bezig zijn zich steviger te organiseren en gezamenlijk te positioneren. Een coöperatie van regionale huisartsen is in de maak om te zorgen dat de huisartsen aanspreekbaar georganiseerd worden en gemandateerd afspraken kunnen maken.

Een presentatie door Froukje Ubels, werkzaam als internist-vasculair geneeskundige in het MCL en voorzitter van het MSB Vrijgevestigd Collectief Leeuwarden (VCL), liet het vervolg van (en haar visie op) integrale zorg zien. Een enquête onder de maatschappen van het MSB deed uitwijzen dat het MSB integrale zorg ziet als kans i.p.v. bedreiging. Een vergelijking tussen ketenzorg en het meekijkconsult gebruikte Froukje om aan te tonen dat integrale zorg al geboden wordt en dat er nog veel meer mogelijkheden zijn om dit vorm te geven, bijvoorbeeld in een stadspoli.

Peter Semplonius, accountmanager huisartsenzorg DFZ benadrukte de noodzaak het met elkaar, in het belang van de patiënt, slimmer te organiseren. DFZ denkt daarbij graag mee om innovatief resultaatafspraken te maken over nieuwe vormen van zorg.

Als laatste spreker vervolgde Ronald Meerlo, transmuraal adviseur bij Zorg In Ontwikkeling (ZIO) en sinds enige tijd ook in Friesland actief om het samenwerken tussen ziekenhuizen, specialisten en huisartsen vorm te geven de bijeenkomst. Ronald benadrukte dat men gezamenlijk goed op weg is om te komen tot zorg op de juiste plaats/integrale zorg, maar dat om deze gezamenlijke zorgtransitie te maken er ook nog veel werk verricht moet worden. Er zijn vele mogelijkheden om zorg te voorkomen, te verplaatsen en te vervangen, maar daarbij behoren ook passende financieringsconstructen en toepassing van data ten behoeve van (risico)selectie en resultaatmonitoring.

Na de afsluitende inhoudelijke discussie was er een duidelijke positieve vibe waarneembaar onder de deelnemers van het symposium; Op weg naar integrale zorg op de juiste plek!

ROS Friesland ondersteunt actief de beweging naar zorg op de juiste plek door vanuit de projectgroep de transmurale tafel te voorzien van de juiste input.

Daarnaast wordt actief advies en begeleiding geboden aan de huisartsen in de regio om een aanspreekbare huisartsenorganisatie op te richten.

Ga terug naar nieuwsoverzicht