Commissie Hoofdbehandelaarschap curatieve GGZ van start

3 september 2014

In de zomer van 2013 beschreef de minister van VWS in haar brief aan de kamer elf beroepen die hoofdbehandelaar kunnen zijn in de curatieve GGZ. Daarbij vroeg zij de sector de periode 2014 en 2015 te gebruiken om een onderbouwde veldnorm voor het hoofbehandelaarschap te ontwikkelen. De onafhankelijke commissie die op verzoek van de partijen van het Bestuurlijk Akkoord GGZ een advies uitbrengt over het hoofdbehandelaarschap is nu van start gedaan. De commissie bestaat uit prof. dr. P.L. Meurs (voorzitter), prof. dr. J. Legemaate en prof. dr. W.A.B. Stalman. De partijen van het Bestuurlijk Akkoord, waaronder InEen, hebben de commissie de volgende opdracht gegeven:
1. Formuleer een toetsbare norm voor de inhoud van het hoofdbehandelaarschap in de generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ. De norm moet zijn getoetst op zorginhoudelijke, juridische en organisatorische/financiële aspecten. De norm moet in ieder geval de specifieke verantwoordelijkheden en concrete taken van de hoofdbehandelaar beschrijven.
2. Formuleer een norm ten aanzien van welke beroepsgroepen/professionele disciplines het hoofdbehandelaarschap kunnen vervullen.
3. Motiveer en beargumenteer hoe de norm voor inhoud en invulling tot stand zijn gekomen en welke overwegingen en criteria hieraan ten grondslag hebben gelegen.
4. Stel vast wat nodig is om de (concept) veldnorm te implementeren.
Om aan de opdracht te kunnen voldoen onderneemt de commissie de komende maanden onder andere de volgende activiteiten.
1. Factfinding: inventarisatie van documenten, literatuur, beroepsnormen, wetgeving, jurisprudentieonderzoek en standpunten van de betrokken partijen en stakeholders. Daarnaast zal er een eerste consultatieronde met deskundigen plaatsvinden die zijn voorgesteld door de partijen van het Bestuurlijk Akkoord.
2. Consultatie en overleg: consultatie met betrokken partijen, inhoudelijk deskundigen en stakeholders (waaronder cliënten).
3. Opstellen en toetsing concept advies.
4. Vaststellen advies
5. Implementatie veldnorm.
Op het moment bevindt de commissie zich in de factfinding fase en is zij druk bezig met het inventarissen van standpunten en het horen van deskundigen. Ook InEen heeft, in samenspraak met de LHV en de PsyHag, experts aangeleverd. De commissie verwacht eind december 2014 het eerste deel van het advies te kunnen laten vaststellen in het Bestuurlijk Overleg GGZ. Aanbevelingen over de implementatie worden uiterlijk maart 2015 opgeleverd.
De commissie heeft de partijen van het Bestuurlijk Akkoord gevraagd tijdens het proces media-stilte in acht te nemen.

Ga terug naar nieuwsoverzicht