Cliënt centraal

16 februari 2015

De ‘roep’ van de patiënt wordt steeds luider.

In menig missie en visie staat de patiënt centraal, maar vervolgens wordt het ‘lastig gevonden’ invulling te geven aan inspraak van de patiënt.

Gelukkig krijgt patiëntparticipatie een steeds grotere rol in het verbeteren van zorg- en dienstverlening. Voornamelijk ziekenhuizen, thuiszorginstellingen en woonzorglocaties nemen patiëntparticipatie en patiëntbeoordelingen steeds prominenter mee.

Binnen de eerstelijnszorgverlening (huisartsen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, diëtisten, verloskundigen, psychologen en apothekers, logopedisten) zijn er verschillende accreditaties waarin patiëntparticipatie een onderdeel is. Door toepassing van patiëntparticipatie ontstaat meer inzicht in de wensen, behoeften en ervaringen van de geboden zorg- en dienstverlening.

Zorgbelang Fryslân en ROS Friesland hebben gezamenlijk een brochure uitgebracht  met methodieken die gebuikt kunnen worden om kennis en ervaringen van patiënten boven tafel te krijgen.

Deze flyer  helpt u om ‘gehoor’ te geven aan cliëntparticipatie in de eerste lijn.

Erwin Brameijer
Regioadviseur ROS Friesland

Ga terug naar nieuwsoverzicht