Cardiovasculair risicomanagement verbetert aanpak risico op hart- en vaatziekten

18 november 2014

Onlangs verscheen het rapport :  ‘Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art’  Daarin staat wat cardiovasculair risicomanagement (CVRM) heeft opgeleverd. Steeds meer mensen met een hart- of vaatziekte of een hoog risico daarop, krijgen betere zorg. Hun kwaliteit van leven verbetert. Ook gaan patiënten meer bewegen en neemt het aantal rokers af. Patiënten zijn over het algemeen tevreden over de zorg. De verbetering in zorg is in gang gezet door de zorgstandaard CVRM. De zorgstandaard beschrijft de aanpak van de risicofactoren voor hart- en vaatziekten.  Uit het  rapport blijkt dat de ketenzorg beter is toegerust om zorg volgens de zorgstandaard te bieden. Zo is de populatie die CVRM nodig heeft in kaart gebracht en vindt steeds meer registratie plaats van proces en uitkomsten.

Ga terug naar nieuwsoverzicht