Blog Catrien Schuurman: “10 jaar bij ROS Friesland”

27 februari 2018

Deze maand werk ik precies 10 jaar bij ROS Friesland. Die tien jaren zijn voorbij gevlogen. Als ik er op terugkijk, zie ik dat er veel veranderd is in onze werkzaamheden. Toen ik begon als adviseur bij ROS Friesland, richtten we ons voornamelijk op de ondersteuning van zorgverleners in de eerstelijn. Advies en begeleiding bij de ontwikkeling van gezondheidscentra en huisartsensamenwerkingsverbanden, uitvoeren van projecten gericht op multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijn, vormden het leeuwendeel van mijn werkzaamheden. Er waren destijds nog heel wat solistisch werkende huisartsen die samen onder één dak wilden. Leuke trajecten om te begeleiden. Het heeft me veel kennis opgeleverd van de dagelijkse gang van zaken in met name de huisartsenpraktijk.

Technologische vooruitgang, toegenomen zorgvraag als gevolg van de vergrijzing, de veranderende rol van de patiënt én de zorgverlener, toegankelijkheid van data, specialisatie en centralisatie zijn zo een aantal aanleidingen geweest om de zorg anders in te richten. Een andere belangrijke ontwikkeling is de omslag van diseasemanagement naar healthmanagement. Het concept ‘positieve gezondheid’ krijgt ook in Friesland handen en voeten.

Het betekent dat de focus in ons werk nu meer ligt op ondersteuning en begeleiding bij substitutie van zorg, netwerkvorming in de zorg en ontwikkeling van integrale zorg. We houden rekening met het feit dat de zorg betaalbaar moet blijven, kwalitatief goed is, de patiënten tevreden zijn en de zorgverleners plezier in hun werk behouden.

In dit speelveld zoeken we samen met zorgverleners naar nieuwe, innovatieve vormen van zorg, waarbij het enthousiasme om met elkaar de juiste zorg voor de individuele patiënt/cliënt te leveren, voorop staat.

Ik tref bij de zorgverleners die ik in mijn trajecten en projecten ontmoet, nog altijd veel enthousiasme aan om goede zorg te leveren. De zorgvormen en de samenwerkingsverbanden waarin die zorg geleverd wordt, mogen dan veranderd zijn, degenen die voor de zorg staan, doen dit vanuit hun hart en met een enorme inzet. Dat is iets wat niet veranderd is en wat het werken als adviseur met deze zorgverleners zo ontzettend leuk maakt.

Ik hoop dat nog een tijdje te mogen doen.

 

Catrien Schuurman

Ga terug naar nieuwsoverzicht