Bijeenkomst ‘Samenwerking bij bestrijding kindermishandeling’ gemeenten Zuidoost Fryslân

13 maart 2017

De gemeenten in Zuidoost Fryslân nodigen huisartsen en POH GGZ Jeugd uit voor de bijeenkomst Samenwerking bij bestrijding kindermishandeling op woensdag 29 maart van 18.00-21.00 uur in het gemeentehuis van Drachten. Doel is kennisoverdracht, elkaar (beter) leren kennen en training samenwerking bij kindermishandeling.

 Tijdens de bijeenkomst van 29 maart 2017 krijgt u antwoord op de volgende vragen:

  • Wat kan de huisarts-ambassadeur kindermishandeling voor u als huisarts betekenen?
  • Wat is de betekenis van de Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken Kindermishandeling (LESA) in de praktijk? (o.a. Achtergronden, KNMG-meldcode, juridische kaders, verschillende betrokkenen en hun eigen specifieke rol en hoe werken we dan samen?)
  • Welke lessen kunnen we trekken uit calamiteitenonderzoek van de Samenwerkende Inspecties waarbij jeugdigen betrokken waren?

Lees de bijgevoegde uitnodiging voor meer informatie en aanmelden.
Wilt u direct aanmelden, dan kunt u een mail sturen aan aanmelding@smallingerland.nl.

Ga terug naar nieuwsoverzicht