Bijeenkomst Gezonde Wijk 3 december jl. In Heerenveen

10 februari 2016

Najaar 2015 vonden er vier netwerkbijeenkomsten Gezonde wijk plaats in Nederland. De netwerkbijeenkomsten zijn onderdeel van het samenwerkingsproject Preventie in de Buurt van RIVM Centrum Gezond Leven, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Het project richt zich op versterking van preventie binnen de eerstelijnszorg in de wijk.

Een van deze bijeenkomsten was op 3 december in Heerenveen. De inhoud van deze bijeenkomst is in nauwe samenwerking met GGD Fryslân en ROS Friesland opgesteld.

Meer dan honderd professionals vanuit de huisartsenvoorziening, welzijn en publieke gezondheid waren op deze Friese avond aanwezig om met elkaar in gesprek te gaan over hoe zij elkaar kunnen versterken. Ze wisselden expertise uit, leerden elkaar kennen en kregen tips en handvatten voor de eigen praktijk. 

In het plenaire gedeelte werd het Slim telefoonboek, dat vanaf december live is, zichzelf gepresenteerd (http://www.sdfryslan.nl/nieuws/informatie-app-slim-telefoonboek). Drie goede voorbeelden van samenwerking in de wijk uit de provincie hebben een workshop gegeven. Dit ging om, samenwerking rondom ouderenzorg in Franeker, de pilot POH Jeugd en BigMove.

Het RIVM heeft een samenvatting gemaakt van alle vier de bijeenkomsten;

https://magazines.rivm.nl/node/98

Voor meer informatie over bovenstaande bijeenkomst en samenwerking in de wijk op het gebied van preventie kunt u contact opnemen met adviseur Thea Swierstra via t.swierstra@rosfriesland.nl

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht