Beweegkuur/GLI aan te vragen binnen Sportimpuls

26 januari 2015

Uit een landelijke inventarisatie is gebleken dat een groot deel van de BeweegKuurlocaties en – netwerken door wil gaan met het begeleiden van deelnemers. Gebrek aan financiering is op veel plaatsen echter een beperkende factor. Het programma Sport & Bewegen in de Buurt biedt met de Sportimpuls mogelijk kansen voor lokale partijen die met de BeweegKuur willen starten (of een doorstart willen maken) mits:
* zorgverleners samenwerken met sport- en beweegaanbieders en de activiteiten gericht zijn op doorstroom van zorg naar sport- en beweegaanbod.
* de gemeente betrokken is en de activiteiten aansluiten bij het lokale beleid.
* er een plan en begroting opgesteld zijn voor de financiering van activiteiten na deze 24 maanden.
* activiteiten waarvoor geld wordt aangevraagd via de Sportimpuls niet op een andere manier gefinancierd worden.
*de vraag gebaseerd is op de vraag van de bevolking. De aanvraag moet onderbouwd zijn met gegevens over de wijk/buurt.

Alle aanvragen dienen betrekking te hebben op een interventie uit de menukaart van de sportimpuls. De BeweegKuur is één van de interventies op deze menukaart maar er zijn nog meer interventies die vanuit de eerstelijn aangeboden kunnen worden, voor de huidige menukaart zie http://www.effectiefactief.nl/menukaart/index.php?p=1.

Let op : de aanvraag kan alleen gedaan worden door uitvoerders van een interventie.

Meer informatie

Meer informatie over Sportimpuls 2015 vindt u via www.sportindebuurt.nl.

Heeft u interesse in de Wijkscan ‘Gezondheid, sport en zorg’ als onderdeel van de subsidieaanvraag Sportimpuls 2015? Neem dan contact op met onze adviseurs Thea Swierstra via t.swierstra@rosfriesland.nl of Nynke Schouwenaars via n.schouwenaars@rosfriesland.nl.

Ga terug naar nieuwsoverzicht