Betreft wijziging symposium Geboortezorg Noord Nederland van 11 november 2022 naar 10 maart 2023

11 oktober 2022

Vanuit het organiserend comité van dit jaarlijkse symposium (deze keer voor de 10’de keer) werden we verrast door de aangekondigde Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) ledendag. Daarmee was een overlap ontstaan tussen dit symposium en de ledendag. De KNOV betreurde het ook zeer dat deze overlap was ontstaan tussen deze twee, voor verloskundigen relevante, bijeenkomsten op 11 november. De afgelopen dagen hebben we met elkaar gezocht naar een oplossing.

Voor de KNOV bleek het niet mogelijk om de ledendag te verplaatsen of te combineren met hun ALV op 9 december. Omdat we vanuit het organiserend comité van dit symposium de verloskundige niet voor de keuze willen stellen tussen dit symposium en de eigen ledendag, hebben we besloten om het symposium te verplaatsen naar 10 maart 2023.

Alle details van dit symposium zoals programma, sprekers, locatie, tijden blijven ongewijzigd. Alleen de datum wijzigt. Heel graag willen we dan ook alle reeds ontvangen inschrijvingen meenemen naar deze nieuwe datum.

👉 Mocht u niet kunnen op deze nieuwe datum, neemt u dan alstublieft contact op met onze adviseur Mark zodat we kunnen overgaan tot restitutie van het inschrijfgeld.

Ga terug naar nieuwsoverzicht