Beter Oud met Nelli Cooman en Willem Reimers

4 juli 2017

Organisaties en ambassadeurs bundelen krachten in BeterOud

‘Het bewustzijn aanwakkeren over ouder worden, en dat mensen daar ook naar handelen. Om ouderen in staat te stellen hun leven zo voort te zetten, zoals zij dat zelf willen. Dat willen we met BeterOud op gang brengen’, aldus emeritus hoogleraar Martin Boekholdt tijdens de kick-off op 27 juni. Met een handtekening bevestigden elf organisaties officieel hun samenwerking in BeterOud.

Ook vijftien ambassadeurs die hun sporen hebben verdiend in sectoren als wetenschap, zorg, sport en entertainment doen mee. Nelli Cooman (Olympisch atlete) en Willem Reimers (bekend van tv programma Herrie in het Hotel) zijn enkele van deze ambassadeurs die op persoonlijke titel bijdragen aan BeterOud. Op de kick-off kwamen zij en de samenwerkende organisaties bijeen om te praten over de doelen van BeterOud en de manier waarop het gedachtegoed het beste kan worden verspreid.

Willem Reimers: ‘Achter de geraniums ga je dood’
Gemene deler van de inspirerende bijeenkomst was: BeterOud begint niet als je kwetsbaar wordt, maar in een fase dat je daar nog iets aan kunt doen’. Andere tegeltjeswijsheden: ‘Achter de geraniums ga je dood’, ‘blijf aan de bal en stop niet met leuke dingen doen’, ‘plak ouderen niet direct een etiket op, maar volg hun passies. Díe binden en verbinden’, ‘ er zijn veel termen voor beter oud worden, maar de rode draad is aanpassingsvermogen’. De deelnemers maakten in vier pitches kennis met een breed spectrum aan onderbouwde inzichten: waarom zijn beweging (krachttraining) en voeding (eiwitrijk eten) zo belangrijk voor ouderen? Hoe hebben kunst en cultuur een positieve impact op het welbevinden van ouderen?  En waarom joie de vivre (plezier in het leven) misschien wel het belangrijkste medicijn is tegen je oud voelen.

Wie zijn BeterOud?
BeterOud is een samenwerkingsverband van ouderen, professionals en organisaties die zich (onder meer) bezighouden met ouderen. Partnerorganisaties zijn de kennisinstituten Movisie en Vilans, ouderenhuisvester Habion, de ouderenorganisaties KBO-PCOB en NVOG-KNVG , Sociaal Werk Nederland, het ROS-netwerk, Pharos, Laego en de Stichting Educatie Zorg en Welzijn. BeterOud komt voort uit het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw.

Ouderen centraal
Leuker, zinvoller en beter oud worden kan op veel manieren. Kennisdelen is een belangrijke taak die het consortium voor zich ziet. Ouderen, professionals en organisaties die betrokken zijn bij BeterOud zetten zich daarvoor in. Ook werken zij aan  het verbeteren van wonen, welzijn en zorg voor ouderen. Niet alleen voor, maar vooral ook mét ouderen. De wensen van ouderen zelf zijn altijd het uitgangspunt. Daarbij is van belang om met de achtergrond van elke individuele oudere rekening te houden. Er zijn onder andere kennissessies, werkplaatsen en een website waar alle kennis samenkomt. Meer informatie is te vinden op www.beteroud.nl.

Ga terug naar nieuwsoverzicht