Anderhalvelijnszorg bewegingsapparaat in Harlingen

14 januari 2016

Sinds 1 december 2015 houdt Jan Waling Huisman een anderhalve-lijns-spreekuur bewegingsapparaat op de poli van MCL de Batting in Harlingen. Jan Waling Huisman is kaderarts bewegingsapparaat en Sportgeneeskunde, het spreekuur is een pilot in de regio Noordwest Friesland die hij heeft bedacht en uitgewerkt in samenwerking met ROS Friesland en De Friesland Zorgverzekeraar.

Tijdens het anderhalve-lijns-spreekuur ziet Jan Waling patiënten, die door de huisarts zijn verwezen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat, of sportletsels hebben. Het gaat hierbij over klachten waarbij de huisarts niet weet wat het is, of wel weet wat het is maar niet weet wat de behandeling  moet zijn.

Daarnaast kunnen patiënten worden verwezen waarbij de huisarts wel de juiste indicatie heeft gesteld, maar deze de behandeling zelf niet kan uitvoeren, bijvoorbeeld verschillende injecties in gewrichten.

Ook kunnen patiënten worden verwezen waarbij het de vraag is of de patiënt wel of niet geopereerd moet worden.

Een groot voordeel voor de patiënt om naar Jan Waling Huisman te gaan, is dat er geen eigen risico geldt, immers de patiënt blijft in de eerstelijnszorg. Bovendien zijn de wachttijden (1 week) en de communicatie lijnen kort.

De kaderarts ziet de patiënt één of hooguit twee keer en heeft dan een half uur de tijd per consult. Hij behandelt de patiënt zoveel mogelijk zelf en vervolgens wordt de patiënt weer terug naar de eigen huisarts terugverwezen.

Jan Waling Huisman vindt dit werk erg leuk. Het is iets nieuws, waar huisartsen nog even aan moeten wennen. Voorheen gingen deze patiënten naar de orthopeed en werd er soms over -diagnostiek of behandeling gedaan. Gemiddeld ziet hij nu 5 patiënten op een dag, maar de verwachting is dat de spreekkuren snel gevuld raken.

Ga terug naar nieuwsoverzicht