Afscheid Wil Hoek, Coördinator Palliatieve Netwerken in Friesland

13 december 2016

In het provinciaal overleg palliatieve zorg Friesland is op 30 november officieel afscheid genomen van Wil Hoek, als coördinator netwerken palliatieve zorg Friesland.
Jan Arts, van netwerk palliatieve zorg ZW Friesland, heeft lang samengewerkt met Wil en hield namens allen een mooie speech.

Wil Hoek was vanaf 2001 bij de palliatieve zorg betrokken en sinds 2004 begonnen met de netwerken palliatieve zorg in Friesland. Daar leerde Jan Arts haar kennen. Vanaf het begin was er al een goede ‘klik’ tussen beiden.

Kwaliteit palliatieve zorg veel hoger niveau door inzet Wil Hoek
Als ‘niet- zorg’ mens wist Wil zich heel snel in te werken in de gezondheidszorg. Ze zat alle vergaderingen voor en schreef uitgebreide notulen aan de hand van wat kriebeltjes en een paar aantekeningen. Ze heeft de kwaliteit van palliatieve zorg op een veel hoger niveau weten te brengen door organisaties met elkaar te verbinden en zelf als kennisbank te functioneren.

Ze hield altijd het einddoel voor ogen en keek hoe zaken samen anders konden. Ze maakte daarbij ook gebruik van de kennis en ervaring uit andere netwerken.
Verder prees hij haar voor de vele activiteiten die ze heeft opgestart en nog steeds worden voortgezet. Zo heeft ze samen met de netwerken protocollen en subsidieaanvragen geschreven en is lesmateriaal ontwikkeld, waarmee honderden aandachtsvelders zijn geschoold. Ook de publieksfunctie van de netwerken heeft ze vorm gegeven door te zorgen voor een herkenbare huisstijl en logo’s, die ze samen met Jan Arts heeft ontwikkeld.

Wij bedankten Wil Hoek voor haar enorme inzet en wensen haar veel goeds voor de toekomst!

Ga terug naar nieuwsoverzicht