Advance Care Planning (ACP)

12 januari 2017

ACP (proactieve zorgplanning) gelanceerd tijdens bijeenkomst Huisartsen

ACP (ook wel proactieve zorgplanning) dient de komende jaren in iedere huisartsenpraktijk onderdeel te worden van de dagelijkse praktijkvoering. Het doel van ACP is het verbeteren van de kwaliteit van zorg bij het levenseinde, het leveren van zorg zoals de patiënt dat wenst en het voorkomen van onder- en overbehandeling. Ook vanuit de ziekenhuizen is er in toenemende mate aandacht voor proactieve zorgplanning voor patiënten in de laatste levensfase.

Eigen regie bij de patiënt ook in de laatste levensfase
ACP houdt in dat de huisarts of specialist een gesprek met de patiënt en diens naasten heeft over de laatste levensfase, in het geval dat een patiënt een slechte prognose of risicovol behandelperspectief heeft of krijgt. Daarbij worden de wensen vastgelegd ten aanzien van o.a. wel of geen ziekenhuisopname of wel of niet reanimeren in crisissituaties, maar ook wensen op sociaal emotionele vlak.

Dát het gesprek wordt aangaan met de patiënten is het allerbelangrijkste, maar ook de samenwerking en overdracht tussen de zorgverleners moet beter worden georganiseerd de komende tijd.

Animatie in samenwerking met ROS Friesland
Om bewustwording rondom dit thema te creëren en dit thema meer aandacht te geven, heeft ROS Friesland een animatie hierover ontwikkeld. Daar aan verbonden is een handige tool gemaakt met de vier stappen van ACP die huisartsen en andere zorgverleners kan ondersteunen.

Startbijeenkomst ACP/PZP
12 januari vond de ‘start’ bijeenkomst ACP/PZP plaats. Tijdens deze bijeenkomst was er aandacht voor wat zorgverleners nu al doen op dit terrein. Daarnaast was het doel dat er in iedere regio wordt gekeken naar welke vervolgstappen er nodig zijn om dit verder te implementeren en hierin (nog) beter samen te werken.


Bijeenkomst 12 januari, Heerenveen

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht