Aandacht voor complexe ouderenzorg in de thuissituatie

31 augustus 2016

Nu kwetsbare ouderen steeds langer thuis blijven wonen, groeit de zorgvraag in de thuissituatie en daarmee de druk op de zorgverleners. In de digitale nieuwsbrief van ZorgenZ verscheen donderdag 25 augustus jl. het volgende artikel. Wij brengen dit artikel graag bij onder de aandacht.

Holos: nieuw online magazine over complexe ouderenzorg
Onder de titel Holos is onlangs het nulnummer van een online bulletin over complexe ouderenzorg verschenen. Het is een thema dat palliatieve zorg, geriatrie en huisartsengeneeskunde verbindt. Het magazine is bedoeld voor zorgprofessionals en zal publicaties signaleren die in het bijzonder relevant zijn voor de huisartsenpraktijk.

Het nulnummer bevat artikelen over onder meer het nieuwe concept frailty, teleconsultatie in de palliatieve zorg, onderzoek over handvatten voor het tijdig herkennen van de behoefte aan palliatieve zorg. Ook wordt ingegaan op de vraag of palliatieve zorg de nieuwe geriatrie is.

Concept van palliatieve zorg in de allerlaatste levensfase schiet tekort
Het groeiend aantal broze, vaak chronisch zieke ouderen vormt een enorme uitdaging voor zowel eerste- als tweedelijns gezondheidszorg. Het gaat om mensen die op de grens van het leven stuiten zonder dat de dood direct nabij is. Het concept van palliatieve zorg als zorg ‘in de allerlaatste levensfase’ schiet hier tekort. De uitgangspunten – samengevat in het Griekse woord ‘holos’: geheel – zouden grondslag moeten zijn voor een meer integrale zorg voor deze mensen die veelal lijden aan een stapeling van aandoeningen, meldt de website.

Het omvat ook shared decision making
‘Holos’ heeft een wat zweverige connotatie. ‘Voor ons slaat de titel op zorg die ook de psychosociale en spirituele dimensie van ziekte en aftakeling omvat, en bovendien op ‘shared goal setting’ en ‘shared decision making’ door professionals uit diverse disciplines in samenspraak met de patiënt’, aldus de initiatiefnemers. Zij willen met het nulnummer de belangstelling voor hun initiatief toetsen.

Het nulnummer HOLOS is verschenen met steun van E-pal (gratis E magazine) en PalHAG (huisarts kaderartsen palliatieve zorg).

Bron: ZorgenZ

Ga terug naar nieuwsoverzicht