25 oktober – Symposium ‘Samen werken voor ouderen met psychische problemen’ -VOL!

2 augustus 2022

ROS Friesland is een van de organisatoren, samen met Noorderbreedte, Thuiszorg Het Friese Land, Van Andel Ouderenpsychiatrie, Huisartsenpraktijk Aldlân, Amaryllis en NHL Stenden.

Tijd: 13:00 – 16:00 uur
Locatie: Van der Valk Leeuwarden

Medewerkers van bovenstaande organisaties verzorgen en begeleiden thuiswonende ouderen. Als ouderen psychische problemen en/of gedragsproblemen hebben, is dit vaak complex en heb je elkaar als collega-zorgverlener echt nodig.

Project ‘Samen werken voor ouderen met psychische problemen’
Om met elkaar in contact te komen, samen van gedachten te wisselen, elkaar verder te helpen en te ondersteunen, hebben een aantal van deze medewerkers het project ‘Samen werken voor ouderen met psychische problemen’ opgestart.

Doel van dit project
Om samen met de oudere meer grip te krijgen op de problemen die ze ervaren en hen de juiste zorg en begeleiding te bieden.

Binnen het project zijn er twee interventies ontwikkeld: ‘De Wegwijzer’ en ‘In Gesprek!’. Met deze interventies kunnen de oudere, de professionals en mantelzorgers elkaar gemakkelijker vinden.

Symposium
Vanuit dit project is het symposium ‘Samen werken voor ouderen met psychische problemen’ ontstaan waarbij kennis wordt gedeeld. Er wordt een presentatie gegeven over psychische problemen bij (thuiswonende) ouderen. Ook krijg je meer informatie over ‘De Wegwijzer’ en ‘In Gesprek!’. En we gaan in kleine groepen uitzoeken hoe we deze interventies kunnen inzetten in de verschillende situaties.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met onze adviseur Erwin. Hij helpt jou graag verder.

Ga terug naar nieuwsoverzicht