Staatssecretaris Maarten van Ooijen op werkbezoek bij de FPA

26 juni 2023

Mensen doen niet wat ze moeten, maar wat ze willen. Ze gaan voor wat hen van waarde is. Dit is de essentie van Positieve Gezondheid.

Het geeft aan dat het volgen van een gezonde leefstijl geen doel op zichzelf is om het vol te kunnen houden, maar aansluiting moet vinden bij de werkelijke beweegredenen en motivatie van de persoon zelf. Dat vraagt van professionals om door te vragen wat werkelijk van belang is voor de patiënt, vanuit de brede integrale blik op Gezondheid en Welzijn. Dit betekent feitelijk dat professionals verder kijken dan de ziekte, en de achterliggende oorzaken ook bespreekbaar maken, deze oorzaken kunnen wel degelijk ziekmakend zijn.

Omdat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) benieuwd is naar de ontwikkelingen in Friesland rond de Friese Preventieaanpak (FPA), Positieve Gezondheid en het Fries Financieel Fundament, kwam vanmorgen staatssecretaris Maarten van Ooijen op werkbezoek.

De Friese Preventie aanpak heeft de afgelopen tweeënhalf jaar gezamenlijk mooie stappen gemaakt op het gebied van preventie in gezondheid en welzijn. ROS Friesland participeert in de FPA via diverse coalities en vervult de kwartiermakers rol binnen het Lerend Netwerk Positieve Gezondheid voor Professionals.

Vanochtend hebben we de staatsecretaris mooie concrete praktijk voorbeelden gegeven uit de praktijk van de zorgprofessionals Barbara Lengkeek (wijkverpleegkundige), Karin Groeneveld (Huisarts) en Christiaan Boerma (Intensivist en Bijzonder hoogleraar betekenisvolle preventieve zorg aan de Campus Fryslân van de RUG) rond het onderwerp Positieve Gezondheid.

Het Lerend Netwerk voor professionals wil mede richting geven aan de opgave ‘Fryslân Positief Gezond’, omdat domeinoverstijgende professionals vanuit een gezamenlijke integrale en brede blik op gezondheid en welzijn tot oplossingen kunnen komen waarbij meer op preventie wordt ingezet en de gezondheid en het welzijn van inwoners.

We hopen dat de staatssecretaris deze ochtend veel inspiratie heeft opgedaan met onze voorbeelden!

 

Werkbezoek staatssecretaris Maarten van Ooijen

Ga terug naar nieuwsoverzicht