Strategisch advies en begeleiding

Samenwerkende zorgprofessionals of organisaties kunnen bij ons aankloppen voor advies bij strategisch vraagstukken. Het gaat om visievorming, koersbepaling en vervolgbegeleiding. Voorbeelden van thema’s zijn substitutie, nieuwe rollen, taken en verantwoordelijkheden, populatiemanagement, positieve gezondheid of persoonsgerichte zorg. Maar ook e-health, informatiemanagement en het nog beter betrekken van inwoners bij zorg en gezondheid.

Samen verkennen we uw vraag en de mogelijkheden die bij het werkveld passen. Op basis van deze verkenning maken we met u een plan, waarin aandacht is voor visievorming, strategieontwikkeling, implementatie en uitvoering.

Binnen uw eigen organisatie kunnen we u helpen met visieontwikkeling, keuzes maken en consequenties overzien. Dit doen wij d.m.v. spiegelgesprekken en praktijkscans.

Interesse? 
Neem contact op voor een oriënterend gesprek.

Referentieprojecten