Strategisch advies en begeleiding

Samenwerkende zorgprofessionals of organisaties kunnen bij ons aankloppen voor advies bij strategisch vraagstukken. Het gaat om visievorming, koersbepaling en vervolgbegeleiding. Voorbeelden van thema’s zijn substitutie, nieuwe rollen, taken en verantwoordelijkheden, populatiemanagement, positieve gezondheid of persoonsgerichte zorg. Maar ook e-health, informatiemanagement en het nog beter betrekken van inwoners bij zorg en gezondheid.

Samen verkennen we uw vraag en de mogelijkheden die bij het werkveld passen. Op basis van deze verkenning maken we met u een plan, waarin aandacht is voor visievorming, strategieontwikkeling, implementatie en uitvoering.

Binnen uw eigen organisatie kunnen we u helpen met visieontwikkeling, keuzes maken en consequenties overzien. Dit doen wij d.m.v. spiegelgesprekken en praktijkscans.

Interesse? 
Neem contact op voor een oriënterend gesprek.

Nynke Schouwenaars
Adviseur
Neem contact op
Tryntsje Haga
Adviseur
Neem contact op
Thea Swierstra
Adviseur
Neem contact op
Jenneke Netjes
Adviseur
Neem contact op
Marja Kuik
Adviseur
Neem contact op
Catrien Schuurman
Adviseur
Neem contact op
Erwin Brameijer
Adviseur
Neem contact op
Hendriekje v/d Meer
Adviseur
Neem contact op
ROS Friesland Logo