Informatiemanagement

Het primaire doel van dataverzameling voor de professional is om in de spreekkamer zo optimaal mogelijk te diagnosticeren en behandelen. Door een kleinere groep professionals wordt ook data verzameld voor epidemiologisch onderzoek of effectmeting. Al met al wordt voor ongeveer 20% gestructureerd en 80% ongestructureerd aan data verzameld.
Het proces van data naar informatie, van informatie naar kennis en van kennis naar wijsheid. Daar zijn nog veel mogelijkheden te benutten voor verdere optimalisatie van zorg. ROS Friesland levert een bijdrage in dit proces. Zodat met verkrijgen van kennis uit informatie, weer verder optimalisatie kan plaatsvinden van de zorg.