Informatiemanagement

Het zal in veel regio’s in de toekomst lastig zijn om goede zorg en ondersteuning te behouden, doordat de zorgvraag toeneemt als gevolg van dubbele vergrijzing en het zorgaanbod achter blijft door ontgroening en krimp.

ROS Friesland helpt samenwerkingsverbanden om op een efficiënte en effectieve wijze samen te werken, door onze diensten op het gebied van Informatiemanagement.

Regiobeelden
Regionaal samen werken aan toekomstbestendige zorg vraagt om onderbouwing: zicht op de huidige en toekomstige regionale knelpunten en kansen. Pas wanneer de gezamenlijke opgave duidelijk is kunnen samenwerkingsverbanden tijdig strategische keuzes maken passend bij wat de bevolking nodig heeft. Een regioanalyse of regiobeeld helpt daarbij, omdat het inzicht geeft in de bevolkingssamenstelling, zorgvraag en het zorgaanbod. Nu en in de toekomst. Een regioanalyse geeft dus een doorkijkje naar de toekomst en geeft de gelegenheid in te spelen op verandering. Het vormt de basis om doelstellingen te formuleren en richting te geven aan programma’s en projecten. ROS Friesland stopt niet na de ontwikkeling van de regiobeelden. Als geen ander weten wij dat pas door de data in de context van patiënten en de zorgverleners te plaatsen, zij tot leven komen en betekenis krijgen. Wij begeleiden samenwerkingsverbanden bij het dialoog op basis van de data, zodat het gezamenlijk gedragen beeld van de regio ontstaat en de opgave duidelijk wordt.

Monitoring van projecten en programma’s
Samenwerkingsverbanden zijn vaak zoekende in het aantonen van haar ‘effect’. Wanneer zijn onze doelen behaald? Op welke wijze kunnen wij aantonen dat onze inspanningen effect hebben? ROS Friesland helpt programma’s en projecten met het monitoren van de voortgang, op ieder organisatieniveau, met behulp van stuurinformatie. Dit doen wij door vanuit de geformuleerde doelstellingen, samen met belangrijke stakeholders, op zowel programma- als projectniveau indicatoren te bepalen: meetbare elementen die een aanwijzing geven over de voortgang. Wij helpen u na het vaststellen van de indicatoren met het vormgeven van de structuur voor stuurinformatie en het zoeken naar bijpassende data in verschillende databronnen.