Zandbox

ROS Friesland stimuleert innovatie in de eerstelijnszorg. Een van onze methoden is een Zandbox-innovatietraject .

De naam Zandbox zegt het al: een ruimte waarin deelnemers spelen en bouwen naar eigen fantasie, en waar zij kunnen vormgeven en uitproberen. Aan de hand van methodieken van creatief denken, ‘design thinking’, gaan deelnemers aan de slag met een vraagstuk in de zorg, een HKW’tje (Hoe Kunnen We). Het unieke aan deze sessies is dat de deelnemers afkomstig zijn uit verschillende sectoren en ook dat de cliënt/patiënt hierin een belangrijke rol krijgt. Hierdoor ontstaan de meest creatieve ‘out of the box-oplossingen’.

Het doel van de Zandbox is niet alleen om te komen tot creatieve ideeën, maar ook om deze vervolgens gezamenlijk uit te werken tot een concreet uitvoerbaar plan. In een korte tijd kunnen deelnemers tot wel 100 ideeën komen, waaruit een aantal concrete pilots volgt. Als de pilot succesvol is, implementeren de deelnemers de werkwijze in hun eigen werkomgeving.

Wilt u hier meer informatie over de Zandbox of heeft u misschien zelf een HKW’tje? Neem dan contact op met onze adviseur.

Referentieprojecten