Preventie om zorgvraag te verlagen

Preventie is een breed begrip en wordt op verschillende manieren ingevuld. Publieke preventie vanuit de overheid en de GGD. Preventieconsult en gecombineerde leefstijl interventies in de eerstelijnszorg en initiatieven rond “welzijn op recept” of valpreventie tussen de eerstelijnszorg en het sociale domein.

Niet alles is te voorkomen. Inzet op preventie geeft mensen handvatten en creëert gunstige voorwaarden om gezond te blijven of om erger te voorkomen. Hierdoor neemt de toekomstige zorgvraag af.

Innovatie op het gebied van preventie krijgt vaart als professionals uit de eerstelijnszorg, wijkverpleging, sociaal domein en publieke gezondheid samenwerken. Dit maakt het werken aan preventie en een gezondere leefstijl makkelijker en efficiënter.

ROS Friesland biedt kennis en expertise en begeleidt samenwerkingsprojecten op dit thema. Voor vragen en meer informatie neem contact op met onze adviseur.

ROS Friesland biedt kennis en expertise en begeleidt samenwerkingsprojecten op dit thema. Voor vragen en meer informatie neem contact op met onze adviseur.