Persoonsgerichte zorg

Er is steeds meer vraag naar een meer persoonsgerichte benadering van de zorg. Zorg waarbij niet de ziekte of de beperking centraal staat, maar de persoon met zijn of haar mogelijkheden. Dit vraagt een andere aanpak en vaardigheden van een zorgverlener. Als zorgverlener heeft u meer de rol van coach en ondersteuner.

Bij persoonsgerichte zorg gaat het om het verbinden van de medische context met de sociale context. Zoals de levenssituatie en leefstijl van de patiënt. Deze benadering sluit aan bij de definitie van positieve gezondheid van Machteld Huber ‘Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.’

Wilt u meer weten over persoonsgerichte zorg, neem dan contact op met onze adviseurs.

Thea Swierstra
Adviseur
Neem contact op
Hendriekje v/d Meer
Adviseur
Neem contact op
Erwin Brameijer
Adviseur
Neem contact op
ROS Friesland Logo