Persoonsgerichte zorg

Er is steeds meer vraag naar een meer persoonsgerichte benadering van de zorg. Zorg waarbij niet de ziekte of de beperking centraal staat, maar de persoon met zijn of haar mogelijkheden. Dit vraagt een andere aanpak en vaardigheden van een zorgverlener. Als zorgverlener heeft u meer de rol van coach en ondersteuner.

Bij persoonsgerichte zorg gaat het om het verbinden van de medische context met de sociale context. Zoals de levenssituatie en leefstijl van de patiënt. Deze benadering sluit aan bij de definitie van positieve gezondheid van Machteld Huber ‘Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.’

Patiënten krijgen een steeds grotere rol in het verbeteren van zorg- en dienstverlening. Wilt u weten hoe uw patiënten de dienstverlening beleven? Met een passend instrument meet u de ervaring, wensen en behoeften van uw patiënten

In het leernetwerk persoonsgerichte zorg werken de Friesland Zorgverzekeraar, Ketenzorg Friesland, Catena, Dokterscoop, Zorgbelang Friesland en ROS Friesland samen aan het bevorderen van persoonsgerichte zorg in Friesland. Dit heeft onder andere geleid tot een thermometer persoonsgerichte zorg en tool box. Deze kunnen actief door praktijkbezoekers en praktijken worden toegepast.

Wilt u meer weten over persoonsgerichte zorg, neem dan contact op met onze adviseurs. Eventuele werksessies vindt u op de agenda.