Business Case

Een Business Case of een haalbaarheidsstudie is een projectmanagement-term waarin de zakelijke afweging om een project of taak te beginnen beschreven wordt. In de Business Case worden de kosten tegen de baten afgewogen, rekening houdend met de risico’s. Vaak wordt aan de hand van de business case besloten om wel of niet te starten en/of verder te gaan met een project.’ Kortom: een Business Case is een hulpmiddel om te bepalen of we iets wel of juist niet moeten doen, niet meer en niet minder. Business Cases zijn er in allerlei soorten en maten, van zeer veelomvattend en gestructureerd tot informeel en bondig, vaak afhankelijk van vormvereisten die organisatie of instanties stellen aan een Business Case.