Geriatrische netwerken

Ouderen wonen langer thuis. Dit leidt tot een toename van de zorgzwaarte in de thuissituatie en druk op de eerste lijn. Bij de zorg voor ouderen zijn vaak meerdere zorg- en hulpverleners betrokken. Dit vraagt om goede onderlinge afstemming en samenwerking. De problematiek kent vaak verschillende facetten. Kennis van het aanbod en efficiënte samenwerking met andere professionals is belangrijk.

Om dit te realiseren begeleiden wij de opzet van geriatrische netwerken. Een georganiseerd netwerk biedt veel voordelen. Men leert elkaar kennen, de lijntjes worden korter, waardoor onderling beter gecommuniceerd wordt. Een platform als een geriatrisch netwerk biedt ook veel mogelijkheden voor ‘innovatie’ of doorontwikkeling. Zo zijn een aantal geriatrisch netwerken afgelopen jaren aan de slag gegaan met speerpunten als een vernieuwde kijk op eenzaamheid, ACP en stroomlijnen van werkprocessen. Dit alles komt uiteindelijk de patiënt ten goede.

Wij bieden begeleiding aan zorgverleners bij het organiseren van een geriatrisch netwerk. Dit doen we door professionals bij elkaar te brengen, de inhoud te bepalen en het netwerk voor te zitten. Daarnaast bieden we werkvormen aan om te komen tot concrete samenwerkingsafspraken. Op dit moment hebben we in Friesland zeven geriatrische netwerken opgezet. Wilt u ook een geriatrisch netwerk starten, neem dat contact op met Tryntsje Haga.