Geïntegreerde GGZ Dokkum

Patiënten in Dokkum kwalitatief hoogstaande GGZ-zorg (blijven) bieden en patiënten zoveel mogelijk in één keer naar de juiste plek verwijzen. Dat is de ambitie van de huisartsen en de BasisGGZ in Dokkum, in samenwerking met relevante partners in zorg en welzijn en gespecialiseerde GGZ. De veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg waren de reden om dit project te starten. De samenwerking betekent een gezamenlijke investering in het ontwikkelen, organiseren en implementeren van integrale zorgpaden, in de opzet van een multidisciplinair overleg en gezamenlijke scholing. Voor de realisatie van het project is een programma-organisatie ingericht en een programmaplan opgesteld.

Rol ROS Friesland
ROS Friesland is de technisch voorzitter van de stuurgroep en de werkgroep samenwerking. Daarnaast bieden we advies en begeleiding bij dit samenwerkingstraject. Een aantal zorgpaden is inmiddels ontwikkeld: triage, angst, depressie, alcoholverslaving, burn-out en slaapstoornissen. Er is een zorgpad voor casemanagement door de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk, er zijn consultatie-afspraken en er is een MDO ingericht. De werkwijze van dit project kenmerkt zich door openheid. Voor geïnteresseerden uit de regio zijn de resultaten van dit project op aanvraag bij ROS Friesland beschikbaar.