Strategie- en beleidsontwikkeling Friese Apothekers Organisatie (FAO)

9 maart 2022

In 2021 is de Friese apothekersorganisatie (FAO) in de startblokken gezet om de farmaceutische zorg in Friesland verder te verbeteren. Op weg hier naar toe is gestart met het formuleren van een vernieuwde visie en strategie om tot de verbetering van de farmaceutische zorg te komen. Het bestuur van de FAO heeft ROS Friesland gevraagd hen in dit traject te begeleiden. Middels een 4-tal bijeenkomsten met het bestuur en de ROS adviseur is gekomen tot het bouwen van het zogenaamde strategiehuis zoals hieronder opgenomen. In het dak van het huis is de visie en missie verwoord. De pilaren vormen de strategische pijlers die leidend zijn bij het realiseren van de verbetering van de farmaceutische zorg. De bodem van het huis vormt het fundament, de zaken die geregeld moeten zijn om visie, missie en strategie ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Rond de thema’s opgenomen in de pilaar ‘Kennis- en expertisecentrum’ zijn commissies gevormd. Als vervolg op de visie en strategiebegeleiding heeft ROS Friesland deze commissies ondersteund bij het opstarten. In enkele sessies per commissie is, samen met de commissieleden, gewerkt aan het helder formuleren van de opdracht, de resultaten die bereikt moeten worden, de werkwijze van de commissie en het waar nodig formuleren van de daarbij benodigde inhoudelijke en materiële ondersteuning.

Ga terug naar nieuwsoverzicht