Palliatieve zorg in een huisartsenpraktijk

Het boek Palliatieve zorg in de huisartsenpraktijk is geschreven voor huisartsen, maar het is ook interessant voor andere zorgprofessionals. Het bevat de nieuwste inzichten voor de zorg van patiënten in hun laatste levensfase. Basis voor dit boek: ‘Richtlijnen palliatieve zorg‘ van IKNL en ‘Standpunt palliatieve zorg’ van het NHG.

Kijk voor meer informatie op de website van het NHG.

Ga terug naar geen categorieoverzicht