opleiding post Hbo- Verpleegkundig praktijkondersteuner

Op woensdag 27 februari start er een groep cursisten met de opleiding post Hbo- Verpleegkundig praktijkondersteuner. Tegelijkertijd  start er een andere groep met de opleiding Praktijkondersteuner voor doktersassistenten. Beide groepen volgen natuurlijk een eigen traject, maar een aantal colleges en opdrachten zullen gezamenlijk worden uitgevoerd. Er is nog plaats in beide groepen!

Deze opleidingen worden georganiseerd door het Kenniscentrum Zorg & Welzijn van NHL Stenden Hogeschool. Voor informatie over beide trajecten kunt u terecht bij Anke Smit, a.e.smit@nhl.nl 058-2512050.

Ga terug naar geen categorieoverzicht