Grote opkomst informatiebijeenkomst werkafspraken MDO en ACP

24 januari 2023

We weten dat we samen ouderen kunnen ondersteunen én voor hen het verschil kunnen maken. Maar hoe zorgen we ervoor dat we daarbij een uniforme werkwijze hanteren en het MDO (Multidisciplinair Overleg in de zorg voor kwetsbare ouderen thuis) en het ACP (Proactieve zorgplanning) voor de ouderen in de regio structureel verbeteren? Middels een enquête en via interviews onder huisartsen, wijkverpleegkundigen en het sociaal domein is gebleken dat daar een grote behoefte naar is.

ROS Friesland heeft als actieonderzoeker verschillende disciplines in de zorg en ondersteuning begeleid in het vormen van nieuwe werkafspraken.

In de werkafspraken rondom MDO wordt er specifiek gekeken naar welke overleggen er op welk niveau worden georganiseerd en naar wie welke rol daarbij heeft. In de werkafspraken rondom ACP wordt er gekeken naar de verschillende stappen in het ACP Proces en wie welke rol daarbij heeft. Deze zijn tijdens de informatiebijeenkomst gepresenteerd door onze adviseur Maaike (regio Noordoost Friesland) en huisarts Hessel (portefeuillehouder ouderenzorg Ferbynt).

Meer weten? Neem gerust contact op met Maaike. Zij helpt je graag verder.

Ga terug naar nieuwsoverzicht