Contact Palliatief Consultatie Team Friesland

Beste huisartsen,

Sinds 2013 heeft Friesland een Consultatieteam Palliatieve zorg waarin kaderopgeleide (huis)artsen en verpleegkundig specialisten palliatieve zorg participeren. In de loop der jaren zien we het aantal consultvragen en de complexiteit van consultvragen gestaag toenemen. De top vijf meest voorkomende zorgproblemen zijn: verwardheid, pijn, benauwdheid en misselijkheid en problemen rond palliatieve sedatie.

Graag geven we, vanuit onze ervaring, klinische lessen op één van de meest voorkomende problemen en/of een thema naar uw keus. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een HAGRO-bijeenkomst. Verder is landelijk de palliatieve zorg volop in ontwikkeling. Ook hier praten we u graag over bij.

Heeft u interesse, dan horen wij dat graag.
U kunt contact opnemen met het PCTF: 088 -123 24 45 (u krijgt dan één van de artsen aan de lijn) of met

L. Vegter-Huizinga, Wieneke
secretaresse palliatieve zorg
w.vegter@iknl.nl
tel: 088 – 234 64 61

Hartelijke groet,
Palliatief Consultatie Team Friesland (PCTF)

Ga terug naar geen categorieoverzicht
ROS Friesland Logo