Brief aan huisartsen in Friesland van Age Smilde

Aan de huisartsen in Friesland,

Om gezondheidsredenen sluit ik mijn ‘ADHD-specialist’ praktijk in Joure per 1 maart 2019.

Als aanloop voor deze sluiting plan ik na 18 juli a.s. geen uitgebreide één-daagse intakes (ADHD/ ASS onderzoeken) meer.

Ik ben nog in overleg met collega Harmen Zijlstra over de mogelijkheid, dat hij mijn rol bij de intakes overneemt. Hij zal dan samen met Arjen Meinsma (SPV) mogelijk  vanaf september 2018 de ADHD/ ASS diagnostiek op dezelfde wijze voortzetten.

Een definitieve herstart door collega Zijlstra zal ik bekend maken via mijn website.

Ik wil u bedanken voor de samenwerking en het in mij gestelde vertrouwen.

met vriendelijke groet,

Age Smilde

www.ADHD-specialist.nl

Ga terug naar geen categorieoverzicht