Aan de slag met Friese regiobeelden

ROS Friesland is met Jildou de Jong en Maaike van der Meulen nauw betrokken bij het in kaart brengen van de door Vektis verzamelde data.
Lees hier meer op de website van Vektis.

[BRON: Vektis]

 

Ga terug naar geen categorieoverzicht