3 Goede Vragen

Ketenzorg Friesland heeft onlangs een nieuwsspecial over persoonsgerichte zorg gemaakt. In deze nieuwsbrief is onder meer aandacht voor 3 goede vragen.

De behoefte aan gedeelde besluitvorming is onverminderd groot. Uit onderzoek door Patiëntenfederatie Nederland blijkt dat vrijwel alle patiënten (94%) samen met hun (huis)arts willen beslissen (uitkomst meldactie augustus 2017). De belangrijkste reden die wordt aangegeven is dat het over het eigen lijf en leven gaat. Vanuit deze achtergrond is ‘3 goede vragen’ ingevoerd in de medisch specialistische zorg om patiënten hiertoe uit te nodigen en hierbij te ondersteunen. Er is nu ook materiaal beschikbaar voor de huisartsenzorg (bron: https://3goedevragen.nl)

De ketenzorgorganisaties Catena, Dokterscoop en Ketenzorg Friesland maken o.a. samen met ROS Friesland onderdeel uit van het leernetwerk persoonsgerichte zorg. Doelstelling van het leernetwerk is het bevorderen van persoonsgerichte zorg in Friesland, door het faciliteren van uitwisseling en het actief beschikbaar stellen van kennis, kunde en informatie.

Kijk voor meer informatie over Persoonsgerichte zorg op onze webpagina.

Ga terug naar geen categorieoverzicht