Fries Venster Thuiswonende Ouderen – Dementie

Fries Venster Thuiswonende Ouderen met Dementie

ROS Friesland heeft de afgelopen jaren samen met Data Fryslân, De Friesland zorgverzekeraar en planbureau Fryslân gewerkt aan het Fries Venster Thuiswonende Ouderen. Dit is een online dashboard waarbij de zorg en wonen van thuiswonende ouderen inzichtelijk is gemaakt voor onder andere beleidsadviseurs, bestuurders en zorgpartijen.

De groep thuiswonende mensen met dementie was hierin nog niet opgenomen.
Terwijl door de vergrijzing het aantal mensen met dementie de komende jaren zal stijgen in Friesland. Daarbij zullen mensen met dementie steeds langer thuis blijven wonen. Hierdoor zal er een steeds meer steun nodig zijn van mantelzorgers, Wmo- voorzieningen en zorg vanuit de Zvw. De huidige groep thuiswonende mensen met dementie zijn nog niet in kaart gebracht. Zorgprofessionals, ambtenaren en bestuurders weten niet waar ze wonen, en wat hun zorggebruik en Wmo ondersteuning is.

Daarom wordt het Fries Venster Thuiswonende Ouderen nu mede door ROS Friesland uitgebreid met een tegel over Dementie; het /HUB Wenjen en demintens. Hierbij wordt het Fries Venster Thuiswonende Ouderen uitgebreid met inzichten in waar mensen met dementie wonen, wat hun zorggebruik is en welke Wmo ondersteuning ze krijgen. Daarnaast wordt de ontwikkeling van mensen met dementie in Friesland voor de komende jaren meegenomen.

Deze tegel zal in de rest van 2023 worden ontwikkeld en begin 2024 worden opgeleverd.