e-Health in de psychologenpraktijk

Na de peiling onder POH’s-GGZ zijn ook de Friese vrijgevestigde psychologen en orthopedagogen door ROS Friesland bevraagd op hun gebruik van digitale of e-Health instrumenten. Maar liefst 30% vulde de enquete in, deels behandelaars van volwassenen, deels behandelaars van kinderen en jeugd.
De resultaten presenteren we hier graag.

Een korte samenvatting
Volledige rapport 18 jaar en ouder
Volledige rapport onder de 18 jaar
Websites en instrumenten die door psychologen/orthopedagogen genoemd worden samen met de instrumenten die door de Friese POH’s-GGZ gebruikt worden.