VOL!!! Workshop Anders aankijken tegen Eenzaamheid – gem. Smallingerland

Inschrijven is niet meer mogelijk.
Datum: 17 januari 2018
Tijd: 15:00 - 17:30 uur
Locatie: Gemeentehuis Drachten
Adres: Gauke Boelensstraat 2, 9203 RM Drachten
Spreker(s): Richtje Boomsma, docent afdeling Welzijn NHL/regiomanager Eigen Kracht Friesland
Doelgroep: Praktijkondersteuners en huisartsen, wijkverpleegkundigen, leden sociale wijkteams, leden geriatrische netwerken, casemanagers dementie, vrijwilligers en andere belangstellenden in de Gemeente Smallingerland
Organisatie: ROS Friesland i.s.m. Gemeente Smallingerland

Aanvullende informatie

Kosten: Geen

Veel zorgverleners en vrijwilligers signaleren eenzaamheid bij hun cliënten en patiënten en vragen zich af wat hun zinvolle bijdrage kan zijn. Inmiddels zijn er ervaringen in een aantal gemeenten dat je als zorgverlener/vrijwilliger niet onmiddellijk aan de slag hoeft, maar dat je ook anders tegen eenzaamheid aan kunt kijken.

Om dat helder te maken heeft de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden in 2016 een workshop verzorgd over dit onderwerp voor een breder publiek in de gemeente De Fryske Marren. Inmiddels heeft eenzelfde sessie in 2017 tweemaal in de Gemeente Heerenveen en eenmaal in de DDFK-gemeenten plaatsgevonden.

In samenwerking met de Gemeente Smallingerland wordt deze workshop nu ook aangeboden aan de professionals en vrijwilligers uw gemeente.

Doel

Deelnemers hebben een nieuwe wijze van kijken naar Eenzaamheid geleerd en voelen zich gestimuleerd dit in hun dagelijks werk te implementeren.

Bovendien hebben deelnemers kennisgemaakt met werkers van andere disciplines in de wijk.

Inhoud workshop

Actief signaleren van eenzaamheid is belangrijk, omdat eenzaamheid en sociaal isolement kunnen leiden tot sociale, psychische en medische problemen. De wijze waarop je vervolgens als professional/vrijwilliger omgaat met de gesignaleerde eenzaamheid verdient aandacht omdat de eigen regie van de hulpvrager tegenwoordig centraal dient te staan. Een oplossingsgerichte en wensgerichte werkwijze van de professional kan hierbij helpend zijn. De volgende onderwerpen passeren de revue:

  • Soorten van eenzaamheid
  • Signalen van eenzaamheid
  • Handelings- en vraagverlegenheid
  • Eigen regie over het leven blijven behouden
  • Gesprekken over wensen en waarden in het leven

Aantal deelnemers

  • minimaal 15/maximaal 25
  • de organisatie streeft naar een prettige verdeling van doelgroepen met als uitgangspunt bij het maximum aantal deelnemers: 12/13 vrijwilligers en 12/13 professionals
Lianne van Mourik
Secretariaat Netwerken Palliatieve Zorg Fryslân
Neem contact op