VOL!!! Workshop Anders aankijken tegen Eenzaamheid – Leeuwarden

Inschrijven is niet meer mogelijk.
Datum: 18 januari 2018
Tijd: 13:30 - 16:00 uur
Locatie: Leeuwarden (exacte locatie wordt later bekend gemaakt)
Spreker(s): Ieta Berghuis, NHL Hogeschool, Docent bachelor MWD/CMV, docent-onderzoeker Talmalectoraat
Doelgroep: praktijkondersteuners en huisartsen, wijkverpleegkundigen, leden sociale wijkteams, leden geriatrische netwerken, casemanagers dementie, vrijwilligers en andere belangstellenden in de Gemeente Leeuwarden
Organisatie: ROS Friesland

Aanvullende informatie

Kosten: Geen

Veel zorgverleners en vrijwilligers signaleren eenzaamheid bij hun cliënten en patiënten en vragen zich af wat hun zinvolle bijdrage kan zijn. Inmiddels zijn er ervaringen in een aantal gemeenten dat je als zorgverlener/vrijwilliger niet onmiddellijk aan de slag hoeft, maar dat je ook anders tegen eenzaamheid aan kunt kijken.

Om dat helder te maken heeft de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden in 2016 en 2017 een workshop verzorgd over dit onderwerp voor een breder publiek in de gemeenten De Fryske Marren, Heerenveen, Smallingerland en de DDFK-gemeenten.

Op verzoek van het Geriatrisch Netwerk Leeuwarden Noord wordt deze workshop ook aan de professionals en vrijwilligers in Leeuwarden aangeboden.

Doel

Deelnemers hebben een nieuwe wijze van kijken naar Eenzaamheid geleerd en voelen zich gestimuleerd dit in hun dagelijks werk te implementeren.

Bovendien hebben deelnemers kennisgemaakt met werkers van andere disciplines in de wijk.

Inhoud workshop

Actief signaleren van eenzaamheid is belangrijk, omdat eenzaamheid en sociaal isolement kunnen leiden tot sociale, psychische en medische problemen. De wijze waarop je vervolgens als professional/vrijwilliger omgaat met de gesignaleerde eenzaamheid verdient aandacht omdat de eigen regie van de hulpvrager tegenwoordig centraal dient te staan. Een oplossingsgerichte en wensgerichte werkwijze van de professional kan hierbij helpend zijn. De volgende onderwerpen passeren de revue:

  • Soorten van eenzaamheid
  • Signalen van eenzaamheid
  • Handelings- en vraagverlegenheid
  • Eigen regie over het leven blijven behouden
  • Gesprekken over wensen en waarden in het leven
Lianne van Mourik
Secretariaat Netwerken Palliatieve Zorg Fryslân
Neem contact op