Vierde miniconferentie ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas

Datum: 19 juni 2018
Tijd: 13:30 - 16:30 uur
Doelgroep: Diëtisten, Eerstelijnspsychologen, Fysiotherapeuten, Huisartsen, Oefentherapeuten, Praktijkondersteuners somatiek, Wijkverpleegkundigen, , JGZ-verpleegkundigen, JGZ-artsen en andere JGZ-medewerkers, gezinscoaches, JOGG-regisseurs, beleidsmedewerkers jeugdzorg, kinderartsen, buurtsportcoaches, beleidsmedewerkers volksgezondheid, leerkrachten etc...

Aanvullende informatie

Kosten: Geen

Het landelijke model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht

Op basis van ervaringen uit de praktijk in Amsterdam en Den Bosch en input van 6 andere proeftuinen is er een model ontwikkeld op inhoud, organisatie, bekostiging en implementatie van de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. Thea Swierstra, lokale projectleider proeftuin Smallingerland, licht het landelijk model toe.

Rondetafelgesprekken:

In de vorm van rondetafelgesprekken zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Praten over gewicht en gezonde leefstijl
  • De rol van de JOGG-regisseur, de JOGG-beleidsmedewerker en andere betrokkenen binnen de pijler Verbinding Preventie en Zorg en de ketenaanpak
  • De rol van de centrale zorgverlener
  • Realisatie van een lokale ketenaanpak

De veranderende rol van de professional – van adviserende naar coachende rol

De aanpak vraagt om een ander soort bijdrage van de betrokken professionals. Edgar van Mil, kinderarts Jeroen Bosch Ziekenhuis, medeauteur van ‘Overgewicht en Obesitas bij kinderen; verder kijken dan de kilo’s’ en initiatiefnemer tot de ketenaanpak in ’s-Hertogenbosch, licht deze veranderende rol toe.

Alvast aanmelden voor de miniconferentie kan hier. De miniconferentie is qua inhoud deels gelijk aan de conferenties die op 8 juni 2017, 16 november 2017 en 22 februari 2018 plaatsvonden.

Deel deze uitnodiging gerust binnen je lokale netwerk. De professionals voor wie dit interessant kan zijn, kunnen wij zelf namelijk niet allemaal rechtstreeks uitnodigen. Neem ze mee of nodig ze uit wanneer je zelf niet aanwezig kunt zijn.

Ontvangst op een nader te noemen locatie in het Abe Lenstra Stadion, Heerenveen op 19 juni 2018 vanaf 13.00 uur. Deelname is gratis.

Namens: